هولدینگ چوهاداراوغلو


احمد چوهاداراوغلو در سال 1954 با تولید قعطات فلزی ساختمانی وارداین عرصه شد و در مدت کوتاهی توانست پیشرفت چشمگیری داشته باشد

این شرکت پروژه های بزرگ و معتبری را به اتمام رسانیده و همیشه سرلوحه کارشان تولید با کیفیت بالا بوده و می باشد که هم اکنون در زمینه تولید پروفیل آلومینیم ، پرداخت آلومینیم ، مونتاژ کلیه قطعات آلومینیومی ساختمان ، توریست ، نفت و بیمه فعالیت دارد .

اطلاعات بیشتر
 

المان های متمایز شهر را
با ما بسازید

کارفرمایان

آخرین اخبار