شرکت چوهاداراغلو برمینای استانداردهای جهانی اقدام به تولید محصول می نماید و با توجه به این موضوع آزمایشگاه های این شرکت بطور مداوم در حال توسعه و به روز کردن تکنولوژی خود می باشند.

کارخانه چوهاداراغلو با داشتن اولین مرکز آزمایش نماهای خارجی در ترکیه قادر به انجام انواع آزمایشات مطابق با استانداردهای جهانی می باشد و برای هر قشری راه حل ویژه ای را ارائه می نماید. تمامی کالاهی کارخانه با تکنولوژی روز توسط روبات ها تولید می شود که دارای گواهینامه TSE می باشد.

تمامی محصولات در واحد کنترل کیفی کارخانه با شرایط طبیعی مثل باد، فشار ، باران ، زلزله ، گرما ، سرما تحت آزمایش قرار می گیرند و بعد از این آزمایش ها ، محصولات وارد خط تولید می گردند.