سیستم درب های گردان

درب های گردان دستی (صرفه جویی)

درب های گردان دستی مقرون به صرفه ترین راه حلی است که در ورودی ساختمان از اتلاف انرژی صرفه جویی کرده و بسیار شیک است. ارتباط ساختمان با محیط داخلی و خارجی را قطع کرده از برخورد هوای گرم با هوای سردجلوگیری می کند. باعث می شود که محیط داخلی همواره خنک یا معتدل باقی بماند. علاوه بر این نیازی به استفاده از انرژی برق یا پرده هوا نیست. مکانیسمی که در درب های گردان دستی استفاده می شود، به شرط انجاممراقبت های روتین سال ها بدون ایجاد هیچ گونه مشکل کار می کند. احتمال خراب شدن این درب ها خیلی کم است. یکی از مهمترین ویژگی های درب های دستی این است که هر زمان امکان تبدیل به درب های گردان خودکار وجود دارد. این کاردر زمان بسیار کوتاه و فقط با اضافه کردن یک سیستم به قسمت سایبان درب انجام می شود و درب آماده جهت استفاده به صورت خودکار می باشد.

درب های گردان دستی اینتراکس

  • امکان تولید در قطر 2000 تاد 3000 میلی متر
  • گزینه تولید 3 یا 4 لنگه
  • ویژگی شیشه لامینه 4+4-5+5
  • قابل رنگ شدن با RAL و یا الوکسال دلخواه
  • سیستم روشنایی هالوژن

ویژگی های مازاد

  • در قسمت پایین و بالا همان جایی که لنگه ها به ستون میانی وصل می شوند، از یک سیستم مخفی کردن جزئیات استفاده شده است و بدین ترتیب این اتصالات با درب های آلومینیومی مخفی می شود.
  • فرچه های استفاده شده در لنگه ها مصنوعی نیست،از موی اسب با قابلیت عدم تغییر شکل تهیه شده است.
  • زیر ستون میانی سیستمی به نام Tecapeek وجود دارد که بارهای افقی و عمودی را پخش می کند.
  • گواهی های مطابقت با استانداردها موجود می باشد.