معرفی محصول DS 72 IW

سیستم تلفیقى نماى یونیتایز با بازشوى کشویى

در این سیستم با ایجاد بازشوهاى کشویى حرکت لنگه در راستاى نما مى باشد و میزان آب بندى و هوابندى سیستم را ارتقا مى دهد. علاوه بر بالا بودن نفوذپذیرى آب وهوا در این سیستم ظاهرى بسیار زیبا باایجاد سطح گسترده شیشه اى در بازشوها را امکان پذیر مى سازد.

همچنین امکان نصب شیشه ازبیرون نما دراین سیستم محیا بوده وبا استفاده از پروفیل هاى بازشو با ضخامت 82 میلى متر دید وسیع ترى را از داخل بنا ارائه مى دهد.

ویژگى هاى سیستم

مشخصات فنی نتایج منابع
(Uf) ضریب انتقال حرارت 3.06 W/m2k ISO 10077-2
(Uw) ضریب انتقال حرارت 1.06 W/Mm2k ISO 10077-2
هوابندى GLASS3/GLASS4 EN 1026
EN12207
آب بندى 9A/900PA EN12207
EN 12208

– ترکیبى نو در صنعت نماى مدرن با استفاده از سیستم بازشوى کشویى
– با نفوذ پذیرى بسیار پایین
– عملکرد حرارتى بالا
– امکان نصب بازشوى مخفى
– بازشوکشویى یکپارچه در نما
– سیستم نصب شیشه از بیرون جهت ایجاد یکپارچگى بازشو نما
– امکان انتخاب فریم ثابت
– پروفیل هاى بازشو با ضخامت 82 میلى متر براى ایجاد سطح گسترده
شیشه دربازشو
– امکان قفل شدن لنگه از چهار طرف

–  عرض بازشو:1500 میلی متر، ارتفاع:2500 میلی متر، MAX وزن:120 کیلوگرم
– امکان تولید در تمام رنگ های پودری در کد های RAL و آنادایز با استاندارد و گواهی تولید QUALICOAT و QUALANOD