معرفی محصول S 50

سیستم کشویى ترمال

یکى از سیستم هاى بسیار سبک با عایق . با ضخامت پلى امید 8 S سیستم 50 حرارتى بالا در دسته سیستم هاى لیفت اسلاید جاى گرفته است. سیستم داراى مشخصاتى با عرض دهنه: 1.7 میلى متر و ارتفاع 3.3 متر و عمق فریمى که بازشو روى آن جا مى گیرد: برابر با 160 میلى مترمى باشد.

علاوه بر دارا بودن قابلیت تولید و S سیستم ترمال بریک لیفت اسلاید 60 کاربرى تمامى مکانیز م هاى مرسوم سیستم کشویى، امکان استفاده از مکانیزم اسپانیولت را هم دارد.

ویژگى هاى سیستم

– امکان انتخاب ریل فلزى ضد زنگ
-و آنادایز با استاندارد RAL امکان تولید در تمام رنگ هاى پودرى در کدهاى QUALANOD ، QUALICOAT و گواهى تولید

مشخصات فنی نتیجه مرجع
(Uf) ضریب انتقال حرارت 3.66 W/m2k ISO 10077-2
هوابندى GLASS EN 1026
EN12207
آب بندى 9A/900PA EN 1026
EN12208
مقاومت در برابر باد C3 EN12210
ترمال پلى امید تقویتى الیاف شیشه SASH: 14.8 mm
FRAME:14.8 mm

–  عایق حرارت (UF≥3.4W/m2k)
–  درجه آب بندى قوى بسیار بالا  (9A/900Pa)
– میزان آلومینیوم مصرفى کم در هر متر مربع   9.3kg/m 2
– امکان استفاده از شیشه تا ضخامت 34 میلى متر
– امکان تولید لنگه در ابعاد عرض بازشو: 1.7 متر ارتفاع: 3.3 متر
– 200/300/ امکان تولید لنگه در وزن هاى 400
– استفاده از یراق الات استاندارد سیستم لیفت& اسلاید
–  استفاده از یراق الات خاص ESPANYOLET
– امکان تولید 3 لنگه بازشو در یک فریم
– امکان تعبیه سیستم کشویى موازى با نما
– ضخامت پروفیل قابل مشاهده در بازشو 118 میلى متر
– 160 میلى متر عمق پروفیل فریم
– 50 میلى متر عمق پروفیل بازشو
– درب و پنجره بصورت یکپارچه با S کارکرد نسل جدید سیستم 50 DS سرى
– امکان استفاده از 2یا 3ریل در یک فریم
– امکان انتخاب فریم ثابت