معرفی محصول S 60

سیستم کشویى ترمال

24 یکى از سیستم هاى بسیار سبک با / با ضخامت پلى امید 34 S سیستم 60 عایق حرارتى بالا در دسته سیستم هاى لیفت & اسلاید جاى گرفته است . سیستم داراى مشخصاتى با عرض دهانه : 1.7 میلى متر و ارتفاع 3.3 متر و عمق فریمى که بازشو روى آن جاى م ىگیرد: برابر با 160 میلى متر م ىباشد.

علاوه بر دارا بودن قابلیت تولید و S سیستم ترمال بریک لیفت & اسلاید 60 کاربرى تمامى مکانیزم هاى مرسوم سیستم کشویى امکان استفاده از مکانیزم اسپانیولت را هم دارد.

ویژگى هاى سیستم

– امکان انتخاب ریل فلزى ضد زنگ
-و آنادایز با استاندارد RAL امکان تولید در تمام رنگ هاى پودرى در کدهاى QUALANOD ، QUALICOAT و گواهى تولید

مشخصات فنی نتیجه مرجع
(Uf) ضریب انتقال حرارت 3≥W/m2k ISO 10077-2
هوابندى GLASS4(600 PA) EN 1026
EN12207
آب بندى 600 PA(9A)
900 PA
EN 1027
EN12208
مقاومت در برابر باد C3 EN12210
ترمال پلى امید تقویتى الیاف شیشه SASH:24 mm
FRAME:34 mm

–  عایق حرارت (UF≥3.4W/m2k)
–  درجه آب بندى قوى بسیار بالا  (9A/900Pa)
– میزان آلومینیوم مصرفى کم در هر متر مربع   9.3kg/m 2
– امکان استفاده از شیشه تا ضخامت 44 میلى متر
– امکان تولید لنگه در ابعاد عرض بازشو: 1.7 متر ارتفاع: 3.3 متر
– 200/300/امکان تولید لنگه در وزن ھاى 400
– استفاده از یراق آلات استاندارد سیستم لیفت& اسلاید
– ESPANYOLET استفاده از یراق آلات خاص
– امکان تولید 3 لنگه بازشو در یک فریم
– امکان تعبیه سیستم کشویى موازى با نما
– ضخامت پروفیل قابل مشاهده در بازشو 118 میلى متر
– 160 میلى متر عمق پروفیل فریم
– 60 میلى متر عمق پروفیل بازشو
-DS درب و پنجره بصورت یکپارچه با سرى S کارکرد نسل جدید سیستم 50
– امکان استفاده در فریم از 2یا 3ریل
– انتخاب فریم ثابت
– امکان انتخاب ریل فلزى ضد زنگ