معرفی محصول S 70

سیستم کشویى ترمال

34 یکى از سیستم هاى بسیار / با ضخامت پلى امید 54 S سیستم 70 سبک با عایق حرارتى بالا در دسته سیستم هاى لیفت & اسلاید جاى گرفته است. سیستم داراى مشخصاتى با عرض دهنه : 1.7 میلى متر و ارتفاع 3.3 متر و عمق فریمى که بازشو روى ان جاى مى گیرد: برابر با 160 میلى مترمى باشد.

علاوه بر دارا بودن قابلیت S سیستم ترمال بریک لیفت& اسلاید 60 تولید و کاربرى تمامى مکانیزم هاى مرسوم سیستم کشویى امکان استفاده از مکانیزم اسپانیولت را هم دارد.

ویژگى هاى سیستم

– امکان انتخاب ریل فلزى ضد زنگ
– (EN12210) C تحمل فشار باد 3
– (EN12208) 600Pa (9A/900Pa) عایق قوى آب
– (EN12207) 600PA (CLASS عایق قوى هوا ( 4
– و آنادایز با استاندارد RAL امکان تولید در تمام رنگ هاى پودرى در کدهاى QUALICOAT، QUALANOD و گواهى تولید

مشخصات فنی نتیجه مرجع
(Uf) ضریب انتقال حرارت 2.6≥W/m2k ISO 10077-2
هوابندى GLASS4(600 PA) EN 1026
EN12207
آب بندى 600 PA(9A)
900 PA
EN 1027
EN12208
مقاومت در برابر باد C3 EN12210
ترمال پلى امید تقویتى الیاف شیشه SASH:34 mm
FRAME:54 mm

–  عایق حرارت (UF≥3.4W/m2k)
–  درجه آب بندى قوى بسیار بالا  (9A/900Pa)
– 10.1 ویا kg/m میزان آلومینیوم مصرفى کم در هر متر مربع 2 2.4 ) دولنگه در حال حرکت m* 2.4m) (<14 kg/m2)
– امکان استفاده از شیشه تا ضخامت 54 میلى متر
– امکان تولید لنگه در ابعاد عرض بازشو: 1.7 متر ارتفاع: 3.3 متر
– 200/300/امکان تولید لنگه در وزن ھاى 400
– استفاده از یراق الات استاندارد سیستم لیفت& اسلاید
– ESPANYOLET استفاده از یراق الات خاص
– امکان تولید 3 لنگه بازشو در یک فریم
– امکان تعبیه سیستم کشویى موازى با نما
– ضخامت پروفیل قابل مشاھده در بازشو 118 میلى متر
– 160 میلى متر عمق پروفیل فریم
– 50 میلى متر عمق پروفیل بازشو
– DS درب و پنجره بصورت یکپارچه با سرى S کارکرد نسل جدید سیستم 70
– امکان استفاده در فریم از 2یا 3ریل
– انتخاب فریم ثابت