معرفی محصول ST 80.S

سیستــم های پوشش نمــا

ایجاد عایق صوتی در مقابل صداهای نابهنجار در بناها با در نظر داشتن سلامتی انسان، راندمان کاری و ایجاد محیطی خصوصی امری اجتناب ناپذیر است. ساکنین بنا نمی بایست در معرض آلودگی صوتی که بیش از سطح تحمل آنهاست قرار گیرند. این آلودگی صوتا عمدتا توسط میزان عایق بندی پوشش دربرگیرنده بنا، منابع صدا و نوع عملکرد آن تعیین می گردد.

آلودگی صوتی در یک فضای بسته عمدتا ناشی از فضای خارجی بوده و در بیشتر موارد از جاده­ها، راه­آهن و ترافیک هوایی نشات می­گیرد. برای کم کردن آلودگی صوتی تا حدی تحمل­پذیر در محیط کاری-اداری (وابسته به ارتفاع فضا) نمای سازه نیز می­بایست به درجه­ای از عایق صوتی مجهز باشد. سیستم درب و پنجره عایق صوتی، حرارتی CUHADAROGLU ST 80.S تضمین­کننده کاهش سطح قابل قبولی از آلودگی صوتی می­باشد.

جزئیات پنهان در سیستم ST 80.S

سیستم پوشش نمای ST 80.S
مشخصات فنی نتیجه مرجع
نفوذ پذیری هوا Class 4 EN 1026
EN 12207
نفوذ پذیری آب 9A EN 1027
EN 12208
مقاومت در برابر باد* C3 EN 12210
EN 10211
ضریب انتقال حرارت (Uw) Uw:1.65W/m2K ISO 10077-2
ضریب انتقال حرارت (UF) Uf:1-1.7W/m2K
(Ug:2.8 W/m2K)
ISO 10077-2

* برای تغییرات مربوطه لطفا تماس حاصل فرمائید.