معرفی محصول GE 50 ICV

سیستــم های پوشش نمــا

سیستم نمای ترمال بریک GE 50 ICV (پروفیل های نیم لامل) در سایه پروفیلهایی با عمقهای متفاوت قابلیت اجرا در دهانه های عریض را دارا میباشد. در ضمن امکان ایجاد خطوط یکسان افقی و عمودی در نما و با استفاده از درپوش های صاف، بادامی و زاویه دار به نما ظاهری چشمگیر می بخشد.

جزئیات پنهان در سیستم GE 50 ICV

– فیلترهای آببندی، هوا بندی و جلوگیری از نفوذ گرد و غبار از جنس EPDM

– سهولت تمام مراحل انتخاب و سفارش بر اساس محاسبات استاتیکی از طریق دیاگرامهای موجود در کاتالوگها.

– تستهای موفق عملکرد در KAPEDAM ترکیه

– ضخامت بدنه 50 میلیمتری

– بازشو مخفی داخل باشو همسان با نما با استفاده از لامل 50 میلیمتری

– پروفیل هایی با ضخامت 3، 2، 1.6 میلیمتری

– امکان تولید در تمام رنگ های پودری در کدهای RAL ،انواع طرح چوب و آنادایز با استاندارد و گواهی تولید QUALANOD و QUALICOAT

تصاویر دو بعدی