معرفی محصول MN 50 ASC

سیستــم نمای کرتین وال با ظاهر صنعتی

سیستم نمای کرتین وال MN 50 ASC با ظاهر و طراحی خاص خود با دارا بودن روش های مونتاژ متفاوت به عنوان یک محصول منحصر به فرد شناخته شده است. این سیستم در عین حال دارای تمامی خصوصیات سیستم MN 50 می باشد. همچنین با توجه به روش خاص تثبیت شیشه در این نما امکان عایق بندی در بیشترین حد بوده و احتمال تبادل به صفر می رساند.

جزئیات پنهان در سیستم MN 50 ASC

سیستم پوشش نمای Mn 50 ASC
مشخصات فنی نتایج منابع
ضریب انتقال حرارت (UF) 2,46-3,03 W/m2K ISO 10077-2
ضریب انتقال حرارت (UW) 2,33 W/m2K
(Ug:1,1 W/m2K)
ISO 10077-2
هوا بندی Class 4 EN 12152
آب بندی R7 EN 12154
EN 12155
مقاومت در برابر باد Sehim (f)<L/200 (2000 pa)*1 EN 13116

– مونتاژ آسان با توجه به روش اتصال شیشه ها

– عرض سیستم 17 میلیمتر

– ضریب انتقال حرارت پایین Uw:2,33 W/m2K

– Uf:2,46 W/M2K

– فیلترهای آب بندی ، هوا بندی و جلوگیری از نفوذ گردو غبار از جنس سیلیکون

– تستهای موفق عملکرد در KAPEDAM ترکیه

– سهولت تمام مراحل انتخاب وسفارش براساس محاسبات استاتیکی از طریق دیاگرامهای موجود در کاتالوگها

تصاویر دو بعدی