معرفی محصول MN 50

سیستــم های پوشش نمــا
سیستم نمای کرتین وال با شیارهای میکروکاندنس (فشرده)

سیستم استیک نمای کرتین وال MN 50 با ظاهری زیبا وباتوجه به سیستم میکروکاندنس خود امکان نفوذپذیری آب را به کمترین حد خود رسانده ودرسایه پروفیلهایی با عمق های متفاوت قابلیت اجرا در دهانه های عریض را دارا می باشد.

همچنین با دارا بودن 14 روش اتصال مختلف به لحاظ اقتصادی شرایط متفاوتی ارائه کرده وتنوع موجود در درپوشهای این سیستم زیبایی چشمگیری به نمای ساختمان می بخشد.

جزئیات پنهان در سیستم MN 50

– امکان برش مستقیم (بدون ایجاد شکاف)
– با امکان چرخش در نما بدون نیاز به فریم اضافی (45 و 90 درجه)
– فیلترهای آب بندی ، هوا بندی و جلوگیری از نفوذ گردو غبار از جنس EPDM
– تستهای موفق عملکرد در KAPEDAM ترکیه
– ضریب انتقال حرارت پایین Uw:1.61 W/M2K

– Uf:2,7 W/M2K
– دارای شیارهای میکرو کاندنس
– مقرون به صرفه بودن سیستم با توجه به امکان انتخاب روش مونتاژ با توجه به نوع پروژه
– عملکرد آکوستیک تا Db 47
– عرض سیستم 50 میلیمتر
– عملکرد بالا در نصب در محل کارگاه با توجه به امکان استفاده از سیستم هم پوشاننده

تصاویر دو بعدی