معرفی محصول MN 60

سیستم نماى استیک با کانا لهاى هدایت آب

به عنوان یک نماى پوششى بسیار زیبا ضمن نصب سریع و آسان به روش استیک ،عملکردى بالا در ھدایت آبنما داشته و وجود کانال هاى هدایت آب در این سیستم باعث شده به ھیچ وجه آب به داخل نما نفوذ نکرده و در مسیر مشخص ازنما خارج مى شود این سیستم با وجود پروفیل هایى در عمق ھاى مختلف در بناهایى با ارتفاع  بالا نیز قابل اجرا مى باشد.

جزئیات پنهان در سیستم

وآنادایز RAL امکان تولید در تمام رنگ هاى پودرى در کدهاى
QUALICOAT , QUALANOD با استاندارد و گواهى تولید
سهولت در تمام مراحل انتخاب و سفارش براساس محاسبات
استاتیکى از طریق دیاگرا م هاى موجود در کاتولوگ ها

مشخصات فنی نتایج منابع
(Uf) ضریب انتقال حرارت 2.5 W/m2k EN 12152
(UW) ضریب انتقال حرارت 1.8 W/m2k
UG:1.4 W/m2k
EN 12154
EN 12155
هوابندى GLASS4 ISO- 10077-2
مقاومت در برابر باد SEHIM F<L/200
2000Pa*1
ISO- 10077-2

60 میلى متر عرض پروفیل
استفاده از سیستم هاى ورژن SC
وجود کانا لهاى هدایت آب-
عایق مقاومت حرارتى بالا (UW:1.8 W/m2K )
قابلیت مونتاژ OVERA LAB
قابلیت نصب تخت
آلترناتیوهاى مختلف جهت اتصال پروفیل افقى ( 18 روش)
گزینه قفل مخفى
امکان ضخامت 20 الى 50 میلیمتر براى شیشه
امکان تخلیه آب توسط قطعه هدایت آب و یا بصورت مستقیم از پروفیل
لاستیک های EPDM  برای جلوگیری از نفوذ هوا، آب و گرد و غبار

نتیجه تست هاى موفق عملکردى

سهولت در تمام مراحل انتخاب و سفارش بر اساس محاسبات استاتیکی از طریق دیاگرام های موجود در کاتالوگ ها

امکان تولید در تمام رنگ های پودر ی در کدهای RAL  و آنادایز با استاندارد و گواهی تولید QUALANOD و QUALICOAT

تصاویر دو بعدی