معرفی محصول MN 86

سیستــم های پوشش نمــا

سیستم ترمال بریک MN 86  دارای زوارهای نصب شیشه بوده که وجود آنها تداعی کننده شبکه های ظریف و زیبا در هماهنگی کامل  با  نمای  خارجی  ساختمان می باشد . همچنین وجود پروفیل هایی با عمق های متفاوت قابلیت اجرا در دهانه های عریض را در این سیستم مهیا می سازد.

جزئیات پنهان در سیستم MN 86

سیستم پوشش نمای  Mn 86
مشخصات فنی نتایج منابع
نفوذ پذیری هوا A4 EN 12152
EN 12153
نفوذ پذیری آب R 7 EN 12154
مقاومت در برابر باد* =1200pa*+1200pa* EN 12179
EN 13116
ضریب انتقال حرارت (Uf) Uf:2,3 W/m2K ISO 10077-2
ضریب انتقال حرارت (Uw ) Uw:2,5 W/m2K ISO 10077-2
مقاومت باز وبسته شدن 11.000 kez EN 121191

– عرض بدنه 86 میلیمتری
– ایجاد منظری دلنشین توسط ضخامت یکسان پروفیل در داخل وخارج نما
– ضریب انتقال حرارت پایین
– امکان تهویه هوا با استفاده از بازشو مخفی های بیرون باز شو
– امکان تعبیه بازشو مخفی های به داخل بازشو با استفاده از لولا های مخفی
– امکان استفاده از پروفیل لنگه های بیرون باز شو در ثابت ها
– امکان مونتاژ از داخل وبیرون نما
– عدم نیاز به سیلیکون کاری در مونتاژ
– پروفیل هایی با ضخامت 9. 2 و 7. 1میلیمتری
– امکان تولید در تمام رنگ های پودری در کدهای RAL و آنادایز با استاندارد و گواهی تولید QUALANOD و QUALICOAT
– استفاده از پلی آمید مسلح با 25% الیاف شیشه ای جهت تولید پروفیل های ترمال بریک
– تستهای موفق عملکرد در KAPEDAM  ترکیه

تصاویر دو بعدی