معرفی محصول SKYLIGHT 60

در این سیستم نورگیر سقفی قابلیت اجرا به هر دو روش نیمه سیلکونی و دو طرف درپوش دار وجود داشته و طراحی بدنه این سیستم امکان اجرای سقف هایی با زوایا در 3 جهت را نیز مهیا ساخته است. به دلیل قابلیت استفاده این سیستم در دهانه های وسیع، پروفیل های آلومینیومی وآهنی نصب نمود.

همچنین تعبیه کانالهایی جهت هدایت آب های ناشی از تعریق شیشه ها وپروفیل ها (با توجه به شرایط محیطی) سیستم SKYLIGHT 60  را به سیستمی ایده ال در این نوع سقف ها تبدیل ساخته است.

تصاویر دو بعدی