معرفی محصول TE 50

در این سیستم نورگیر سقفی قابلیت اجرا به هردو روش نیمه سیلکونی و دو طرف درپوش دار وجود داشته وپروفیل های زانویی طراحی شده در این سیستم امکان گردش در درجات مختلف را در این سیستم مهیا ساخته است . این سیستم در دهانه های متوسط قابل اجرا بوده و پروفیل های آن طوری طراحی شده که بتوان آنها را به راحتی بر روی زیر سازی آلومینیومی وآهنی نصب کرد.

سیستم TE 50 تکامل یافته سیستم   E 50می باشد وبه همین دلیل می توان این سیستم را در کنار نمای کرتین وال اجرا نمود که خود به عنوان گزینه ای مناسب در ساخت باغچه های زمستانی وسازه های گلخانه ای محسوب می گردد. همچنین تعبیه کانال هایی جهت هدایت آبهای ناشی از تعریف شیشه ها وپروفیل ها (با توجه به شرایط محیطی) سیستم TE 50  را به سیستمی ایده آل در این نوع سقف ها تبدیل ساخته است.

تصاویر دو بعدی