معرفی محصول YE 50

سیستــم های پوشش نمــا

یک سیستم نیمه درپوش دار می باشد که درپوش ها با توجه به خطوط نمایان طراحی شده در نما بر روی پروفیل های عمودی یا افقی نصب می گردد. این سیستم در سایه پروفیلهایی با عمقهای متفاوت قابلیت اجرا در دهانه های عریض را دارا می باشد. در ضمن امکان استفاده از درپوش های صاف، بادامی وزاویه دار در این سیستم به نما زیبایی چشمگیری می بخشد.

جزئیات پنهان در سیستم YE 50

– امکان تولید در تمام رنگ های پودری در کدهای RAL و آنادایز با استاندارد و گواهی تولید QUALANOD و QUALICOAT

– فیلترهای آببندی، هوا بندی و جلوگیری از نفوذ گرد و غبار از جنس EPDM

– تستهای موفق عملکرد در KAPEDAM ترکیه

– عرض بدنه 50 میلیمتری

– ایجاد زیبایی خاص در نما با استفاده از درپوش های افقی یا عمودی با توجه به خطوط موجود در طراحی نما

– پروفیل هایی با ضخامت 3، 2، 1.6 میلیمتری

تصویر دو بعدی