معرفی محصول Bom STOP

سیستم های درب ونمای مقاوم در برابر بمب وانفجار

در دنیای امروزی ، کلیه مکان های نظامی و غیرنظامی مورد حملات تروریستی قرار گرفته است ولی میتوان با پیش بینی تدابیر ساختاری ، از جان باختن اشخاص و از دست رفتن اموال در داخل ساختمان ، جلوگیری نمود.

ضعیف ترین نقاط سازه ها ، درب ها و نماها می باشند بدین ترتیب، ابتدا نما و ورودی هرسازه را میبایست تقویت نمود.سیستم درب و نمای مقاوم در برابر بمب که کاملا از طرف گروه چوهاداراوغلو طراحی و گسترش یافته است ، در کارخانه ی بیلیکدوزو در استانبول تولید میشود.

توضیحات بیشتر

با در نظر گرفتن حملات مختلف برای هرساختمان راه حل های ویژه ارائه میشود و برای حملات انفجاری احتمالی ، آزمون های 100 کیلوگرم مواد منفرجه TNT در فاصله 23.5 متری ، 12 کیلوگرم مواد منفرجه TNT در فاصله 5.5 متری و 20 کیلوگرم مواد منفرجه TNT در فاصله 4 متری را با موفقیت سپری کرده و موفق به اخذ رتبه (ایمنی بالا) و ( بدون خرابی) شده است.

سیستم درب و نمای BomSTOP از ساختمان ها در برابر حملات انفجاری محافظت کرده و در عین حال با استفاده از شیشه و نگهدارنده های مخصوص، مکان های شفاف را ارائه نموده و درعین حال نیازهای معماری کاربران را برآورده می سازد.

اولین آزمون های منطقه ای مقاوم در برابر بمب ، طبق استانداردهای ASTM و EN، در لابراتوار آزمون آدوانتیکا واقع در انگلیس با موفقیت تکمیل و گواهی های لازم اخذ میشود.