معرفی محصول INTER D.O.O.R.

INTER D.O.O.R.سیستم

در بهاى آلومینیومى قابل تنظیم و متناسب با فضاى داخلى با طراحى ارگونومیک. داراى امکان پوشش دهى با سطوح شیشه اى و چوبى و قابل استفاده در فضاهاى خشک و تر مى باشد . این محصول در محیط هاى کارى و منزل با کیفیت بالا و نصب سریع قابل استفاده بوده.

و همچنین قابلیت پوشش دهى با سطوح شیشه اى و چوبى، مورد استفاده در فضاهایى با کاربردى متفاوت خواهد بود.

مشخصات سیستم

– محدودیت جهت بازشو در این درب ها وجود ندارد و با توجه به نیاز محیط قابل تغییر مى باشد
– داراى امکان تولید درب با پوشش چوبى و شیشه اى
– امکان تولید درب به صورت تک لنگه و دولنگه
– امکان استفاده از لولاى مخفى
– قابل تولید در تمامى رنگ هاى پادرکوتینگ و آنادایز
– 80-140CM عرض قابل تولید
– 187-240CM ارتفاع قابل تولید
– 9-30CM محدودیت ضخامت دیوار جهت نصب