معرفی محصول VITRUM DUO

سیستم شیشه به شیشه دو جداره

سیستم VITRUM DUO ضمن در برداشتن ویژگى هاى سیستم VITRUM با استفاده از سیستم دوجداره با ایجاد عایق صوتى بسیارقوى، به لحاظ بصرى نیز محیطى باز و آرام را براى شما ایجاد مى نماید.

سیستم VITRUM DUO به صورت سیستم شیشه به شیشه دو جداره است که علاوه بر دارا بودن ویژگى هاى سیستم VITRUM ،عایق صوتى بسیارقوى ، همچنین از دیدگاه بصرى نیز محیطى با دید باز و آرام را فراهم مى آورد

مشخصات سیستم

VITRUM DUO
ضخامت دیوار 100 mm
عرض مدول ها 30-60-90-100 cm
حداکثر ارتفاع 350cm
وزن 50-60 kg/m^2
مقدار مجاز خطاى اجرایى در عرض و ارتفاع 10 +, 10- mm در عرض
15+, 15- mm در ارتفاع
انتخاب پوشش سطحى رنگ آنادایز و کد رنگ های RAL
پوشش شیشه اى شیشه اسکوریت یا لمینیت شده  با حداکثر ضخامت 10mm

* برای تغییرات مربوطه لطفا تماس حاصل فرمائید.

– علاوه بر ایجاد حریم شیش هاى در تقسیم بندى فضا، عایق صوتى را نیز تامین م ىکند

– این سیستم با دارا بودن ویژگ ىهاى منحصر به فرد خود از لحاظ زیبایى و عایق بودن، امکان استفاده در مکا نهایى مانند اتاق جلسات را نیزفراهم م ىآورد

– طراحى پروفی لهاى خاص جهت کاتالیزه کردن سیستم الکتریکال و مکانیکال از دیگر مشخصات این سیستم شمرده م ىشود

– طراحى خاص پروفی لهاى درب، استفاده از آرام بند را در این سیستم امکان پذیر م ىسازد

– سادگى مونتاژ در این سیستم، کاهش زمان اجرا و عدم نیاز به نیروى متخصص جهت نصب را در پى خواهد داشت

مشخصات یراق آلات درب

– توانایى استفاده از انواع مختلف دستگیره و قفل دو طرفه
– بهره گیرى از لولاى قابل رگلاژ همراه با نصب آسان، در رنگ هاى هماهنگ با رنگ پروفیل ها

مشخصات بازشوها

– بازشوبا فریم آلومینیومى و امکان تعبیه شیشه تک جداره و دوجداره
– بازشودرب شیشه اى با استفاده از شیشه لمینیت و یا سکوریت ( بدون فریم )
– بازشوبا فریم آلومینیومى با استفاده از پانل هاى MDF و چوب طبیعى

تصویر